Επιλογή Σελίδας

Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Χορήγηση, ανανέωση, απώλεια, κλοπή ή φθορά

ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΆΦΟΥ

Αρχική χορήγηση

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

 • Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

 • 1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου αξίας 150€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 150 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την κάρτα ταχογράφου.

ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΆΦΟΥ

Ανανέωση κάρτας ψηφιακόυ ταχογράφου

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

 • Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης.
 • Φωτοτυπία Υφιστάμενης Κάρτας
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

 • 1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου αξίας 150€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 150 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την κάρτα ταχογράφου.

ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΆΦΟΥ

Αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

 • Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης.
 • Φωτοτυπία της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (σε περίπτωση κλοπής)
 • Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (σε περίπτωση απώλειας)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

 • 1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου αξίας 150€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 150 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την κάρτα ταχογράφου.

ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΆΦΟΥ

Αντικατάσταση λόγω φθοράς, βλάβης ή αλλαγής στοιχείων κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

 • Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης.
 • Ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου απόδειξης αλλαγής στοιχείων ( μόνο στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων).

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την κάρτα ταχογράφου

 • 1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου αξίας 150€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 150 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την κάρτα ταχογράφου.

Συλλόγη Δικαιολογητικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

1. Φωτογραφίες

Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες 

4. Ραντεβού

 Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

Επικοινωνία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για σας καλέσουμε.

GET STARTED

0$

Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας! Θα έρθουμε σε επικοινωνία το συντομότερο δυνατόν.


Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.

The final estimated price is :

Summary

DescriptionInformationQuantityPrice
Discount :
Total :

Διεύθυνση

Αγίου Δημητρίου 224 & Αγ.Πολυτεχνείου 11, Άγιος Δημήτριος

Τηλέφωνα

(+30) 6981 444 888
(+30) 211 18 35 398

Email 

stavroulakism@gmail.com

Εγγραφείτε στο newsletter μας

#wecreatedrivers