211.18.35.398 info@lstavroulakis.gr
Επιλογή Σελίδας

Μετατροπη διπλώματος οδήγησης 

ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Απαραίτητοι Όροι και Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι οτι μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανταλλάγη του διπλώματος οδήγησης απο το Ηνωμένο Βασιλειο σε Ελληνικό

 • Ισχύουσα υφιστάμενη άδεια οδήγησης, εκδοθείσα από το Η.Β., η οποία φέρει την ένδειξη «Προσωρινή άδεια» (“Provisional Driving Licence”) δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και επομένως δεν ανταλλάσσεται με ελληνική.
 • Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που εμπεριέχεται σε έντυπο άδειας οδήγησης του Η.Β. με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου, μεταγενέστερη της 2/2/2021, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α, ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
 • Δεν ενσωματώνεται σε ελληνική άδεια, Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού που έχει χορηγηθεί από το Η.Β. σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 2/2/2021, εφόσον κατά την ημερομηνία χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
 • Η/Οι προς ανταλλαγή κατηγορία/κατηγορίες της εκδοθείσας από το Η.Β. άδειας οδήγησης, πρέπει είναι σε ισχύ.
 • Το προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού πρέπει να είναι σε ισχύ, σε περίπτωση κατοχής εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.
 • Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από το έγγραφο αυτό απαιτείται να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
 • Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, όπως είναι:
  – η Άδεια Διαμονής.
  – η Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.
  – το Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής πολίτη
  κράτους μέλους της Ε.Ε.
  – η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής.
  – η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α.
  – το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εκατόν ογδόντα πέντε (185) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης
  περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν στο υπόψη κρίσιμο
  χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στην Ελλάδα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του
  ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για την μετατροπή διπλώματος οδήγησης από το Ηνωμένο Βασίλειο σε Ελληνικό

  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος Ελληνικού διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης από το Ηνωμένο Βασίλειο
  • Φωτοτυπία τυχόν εκδοθέντος από το Η.Β ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.
  • Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο).
  • Α.Φ.Μ. (από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού)**
  • Α.Μ.Κ.Α
  • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €)
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

   

  * Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης (ή/και του τυχόντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού), η απώλεια ή κλοπή δηλώνεται από τον κάτοχο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η υποβολή του φωτοαντιγράφου

   

   

   

  Παράβολα

  Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή διπλώματος οδήγησης από από το Ηνωμένο Βασίλειο σε Ελληνικό

  • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 60€
  • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
  • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€

  ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 108 € 

  Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

  Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος .

  Συλλόγη Δικαιολογητικών

  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

  1. Φωτογραφίες

  Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες 

  4. Ραντεβού

   Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

  Translate »