211.18.35.398 info@lstavroulakis.gr
Επιλογή Σελίδας

Μετατροπη διπλώματος οδήγησης 

ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι οτι μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετατροπή διπλώματος οδήγησης απο Αλβανικό σε Ελληνικό

 • Εάν ο ενδιαφερόμενος  έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης πριν την 2η Ιουνίου 2001  μπορεί να μετατρέψει την Αλβανική άδεια οδήγησης του σε αντίστοιχη Ελληνική , ανεξαρτήτως εάν κατά την ημερομηνία χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε ή όχι τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος  έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης μετά την την 2η Ιουνίου 2001 ,θα πρέπει  κατά το χρόνο χορήγησής της ο ενδιαφερόμενος να μην είχε τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και να μην έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησης από 19 Μάϊου 2020 και μετά . 
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει Αλβανική άδεια σε ισχύ και να μην έχει λήξει. 
 • Ο  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα (τουλάχιστον 185 ημέρες ή 85 ημέρες για Ευρωπαίους Πολίτες). Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ. 
 • Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για την μετατροπη διπλώματος οδήγησης απο Αλβανικό σε Ελληνικό

  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής τουλάχιστον 185 ημέρες σε ισχύ ή Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (τουλάχιστον 85 ημέρες σε ισχύ)
  • Φωτοτυπία Αλβανικής άδειας .
  • Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο).
  • Α.Φ.Μ. (από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού)**
  • Α.Μ.Κ.Α
  • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €)
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

   

  * Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν είναι γνήσια ο ενδιαφερόμενος έχει κυρώσεις λόγω ψευδής δήλωσης .

  **Προσκομίζεται στην περίπτωση που η κατηγορία της οποίας ο ενδιαφερόμενος ζητά την ανταλλαγή έχει χορηγηθεί μετά την  2 Ιουνίου 2001.  

  Η διάρκεια της μετατροπής εξαρτάται από την βεβαίωση της γνησιότητας από την Αλβανική αντίστοιχη υπηρεσία και από την αντίστοιχη Ελληνική.

   

   

   

  Παράβολα

  Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή διπλώματος οδήγησης από Αλβανικό σε Ελληνικό

  • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 60€
  • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
  • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€

  ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 108 € 

  Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

  Η μετατροπή δεν αφορά κατόχους Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για την άδεια οδήγησης Φορτηγού ή λεωφορείου.

  Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος από Αλβανικό σε Ελληνικό.

  Συλλόγη Δικαιολογητικών

  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

  1. Φωτογραφίες

  Πρώτα βγάζετε τις απαιτούμενες φωτογραφίες 

  4. Ραντεβού

   Έρχεσθε από τη Σχολή για να γίνει η σύσταση του φακέλου

  Translate »